Pianist & Cellist -پیتزیکاتو در ویلنسل

Pianist & Cellist


پیتزیکاتو در ویلنسل

توسط Cellist در 9:37 AM روز ۱۳۸۹ بيست و هفتم خرداد نوشته شد.

 

پیتزیکاتو تکنیکی است که در سازهای زهی-آرشه ای،برای ایجاد نوعی تنوع در نواختن انجام می شود.

صدایی که در حین انجام این تکنیک از ساز به گوش می رسد،باید صدای کنده شدن سیم ها باشد البته به صورت ملایم،نه این که سیم ها از خرک جدا شوند!!!

این تکنیک توسط انگشت اشاره دست راست اجرا می گردد و گاهی ممکن است یه قطعه به طور کامل دارای تکنیک پیتزیکاتو باشد که در این صورت دیگر از آرشه استفاده نمی شود اما در اکثر موارد پیتزیکاتو یکی از

تکنیک های آن ملودی مورد نظر است که در این صورت کمی اجرای آن مشکل است.

به این صورت که نوازنده در فاصله کمی از نت هایی که باید به صورت پیتزیکاتو انجام شوند،آرشه را از روی سیم ها سریعا بر می دارد و توسط سر انگشت اشاره دست راستش این تکنیک را انجام می دهد.

پیتزیکاتو  در ویلنسل شبیه ویلن می باشد و در قسمت پایین گریف اجرا می شود:

مطابق قسمت مشخص شده در شکل زیر:

                                                                  

                            ******************

              مانا و جاوید باشید.


| دسته بندی: ویولن و ویولنسل | نظرات (1) »

ایجاد وبلاگ جدید | گزارش تخلف | نمایش لیست وبلاگ هاجامعه مجازی موسیقی ایرانیان